PHÒNG DỰ ÁN SEILAR | GIỚI THIỆU

Phòng dự án Seilar Việt nam là bộ phận trực thuộc  Seilar CN  Việt nam được thành lập ngày 01/04/2013 do quyết định của Seilar Australia.
Với sứ mệnh nâng cao hình ảnh thương hiệu Seilar tại Việt nam và nhiệm vụ trực tiếp thực hiện các chương trình khuyến mại, hỗ trợ đến khách hàng cuối cùng, phòng dự án của Seilar chỉ cung cấp những sản phẩm chính hãng Seilar cho khách hàng với mục tiêu phi lợi nhuận.
Trải qua những ngày đầu khó khăn, hiện nay phòng dự án đã có hệ thống 25 văn phòng riêng trực thuộc mở tại hơn 22 tỉnh thành phố tại Việt nam. Với mô hình hoạt động hơn 250 nhân sự chính thức, phòng dự án công ty Seilar tự tin có thể hoàn thành sứ mệnh của mình.
Năm 2014, phong dự án Seilar là đơn vị duy nhất được ủy quyền của Quỹ THL Investment thực hiện gói Hỗ trợ cho khách hàng lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời tại Việt nam trong việc sử dụng Năng lượng sạch và ủng hộ phong trào Giờ trái đất.