Seilar Việt Nam | Tầm nhìn chiến lược

Seilar Việt Nam phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu trong việc cung ứng các giải pháp nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình , khách sạn , trung tâm y tế  và các khu công nghiệp lớn nhỏ  tại Việt Nam. 

Với mong muốn như vậy , chúng tôi tập trung xây dựng doanh nghiệp theo hướng : 

  • Chú trọng đáp ứng khách hàng bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
  • Hợp tác chặt chẽ với Seilar Australia - Tập đoàn năng lượng Số 1 Tại Australia
  • Tạo môi trường làm việc năng động, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên
  • Phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững, hài hoà lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội

seilar việt nam - tầm nhìn chiến lược