Cấu tạo máy bơm nhiệt Seilar

Máy nước nóng bơm nhiệt Seilar bao gồm các thành phần sau:

Các linh kiện chính trong cấu tạo máy bơm nhiệt Seilar

1.Máy nén: Đây là trái tim của hệ thống bơm nhiệt, chịu trách nhiệm nén và bơm chất làm lạnh để truyền nhiệt từ không khí hoặc mặt đất vào nước.
2.Thiết bị bay hơi: Thành phần này làm bay hơi chất làm lạnh và hấp thụ nhiệt từ không khí hoặc mặt đất xung quanh.
3.Bình ngưng: Thành phần này giải phóng nhiệt được hấp thụ bởi chất làm lạnh vào nước trong bể chứa.
4.Van bốn chiều: Thành phần này kiểm soát dòng chảy của chất làm lạnh giữa thiết bị bay hơi và thiết bị ngưng tụ.
5.Bể chứa: Đây là bể chứa nước nóng bảo ôn. Nó thường được làm bằng kim loại, chẳng hạn như thép không gỉ, và được cách nhiệt để giảm thiểu thất thoát nhiệt.
6.Bơm tuần hoàn: Thành phần này luân chuyển nước giữa bể chứa và bộ phận trao đổi nhiệt của thiết bị máy bơm nhiệt Seilar
7.Đường ống làm lạnh: Đây là những đường ống mang chất làm lạnh giữa bộ phận bơm nhiệt và bể chứa.
8.Điều khiển: Thành phần này quản lý hoạt động của máy bơm nhiệt, bao gồm kiểm soát nhiệt độ, các tính năng an toàn và chẩn đoán hệ thống.
Cấu hình chính xác của máy nước nóng bơm nhiệt có thể khác nhau tùy theo chủng loại và kiểu máy, nhưng đây là những thành phần cơ bản thường thấy trong hầu hết các hệ thống máy bơm nhiệt của hãng SEILAR.

Hệ thống điều khiển trong cấu tạo máy bơm nhiệt Seilar ( Control system)

Chi tiết hệ thống điều khiển của máy bơm nhiệt nguồn không khí chịu trách nhiệm kiểm soát và giám sát các khía cạnh khác nhau trong hoạt động của máy bơm nhiệt, bao gồm kiểm soát nhiệt độ, hiệu suất hệ thống, tính năng an toàn và hiệu quả năng lượng. Một số thành phần chính của hệ thống điều khiển trong máy bơm nhiệt nguồn không khí bao gồm:
1.Bộ điều chỉnh nhiệt: Đây là bộ điều khiển chính cho máy bơm nhiệt, chịu trách nhiệm thiết lập và duy trì nhiệt độ nước mong muốn.
2.Điều khiển máy nén: Thành phần này quản lý hoạt động của máy nén, bao gồm khởi động và tắt máy, kiểm soát tốc độ và bảo vệ lỗi.
3.Điều khiển van giãn nở: Thành phần này quản lý dòng chất làm lạnh thông qua van giãn nở, đảm bảo hoạt động tối ưu của bơm nhiệt.
4.Kiểm soát rã đông: Thành phần này quản lý chu kỳ rã đông của bơm nhiệt, đảm bảo rằng nó có thể tiếp tục hoạt động hiệu quả trong điều kiện thời tiết lạnh.
5.Điều khiển bơm tuần hoàn: Thành phần này quản lý hoạt động của bơm tuần hoàn, đảm bảo nước được lưu thông hiệu quả giữa bộ phận bơm nhiệt và bể chứa.
6.Các tính năng an toàn: Điều này bao gồm các tính năng như bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ áp suất cao và bảo vệ áp suất thấp, để đảm bảo hoạt động an toàn của máy bơm nhiệt.
7.Giám sát hiệu quả năng lượng: Thành phần này giám sát hiệu suất của bơm nhiệt và cung cấp thông tin về mức tiêu thụ năng lượng, hiệu suất hệ thống và các dữ liệu liên quan khác.
Đây là một số thành phần chính của hệ thống điều khiển trong máy bơm nhiệt nguồn không khí. Cấu hình chính xác của hệ thống điều khiển có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất và kiểu máy bơm nhiệt.

Máy nén trong cấu tạo máy bơm nhiệt Seilar (Compressor)

máy nén compressor

Máy nén thường bao gồm các thành phần sau:

Máy nén là một trong những thành phần chính của hệ thống bơm nhiệt và chịu trách nhiệm nén và bơm chất làm lạnh để truyền nhiệt từ không khí hoặc mặt đất sang nước. Chức năng cơ bản của máy nén là tăng áp suất và nhiệt độ của chất làm lạnh khi nó di chuyển từ thiết bị bay hơi đến thiết bị ngưng tụ.

Có một số loại máy nén được sử dụng trong máy bơm nhiệt, bao gồm máy nén pittông, cuộn và quay. Loại máy nén được sử dụng trong máy bơm nhiệt phụ thuộc vào quy mô và công suất của hệ thống, cũng như hiệu suất và hiệu quả mong muốn.

1.Động cơ máy nén: Đây là động cơ điều khiển máy nén và chịu trách nhiệm nén môi chất lạnh.

2.Xi lanh máy nén: Đây là xi lanh chứa chất làm lạnh và chịu trách nhiệm nén nó.

3.Pít-tông máy nén: Đây là pít-tông di chuyển trong xi-lanh và nén môi chất lạnh.

4.Trục khuỷu: Đây là trục kết nối piston máy nén với động cơ máy nén.

5.Đường hút: Đây là đường dẫn môi chất lạnh từ dàn bay hơi đến máy nén.

6.Đường xả: Đây là đường dẫn môi chất lạnh đã được nén từ máy nén đến dàn ngưng tụ.

Bộ trao đổi nhiệt trong cấu tạo máy bơm nhiệt Seilar (Heat exchanger)

Heat exchanger

Là thành phần chính trong cấu tạo máy bơm nhiệt Seilar và chịu trách nhiệm truyền nhiệt từ chất lỏng này (không khí hoặc mặt đất) sang chất lỏng khác (nước). Nó thường bao gồm một loạt các đường ống hoặc ống thông qua đó chất làm lạnh và nước được lưu thông.

Có hai loại bộ trao đổi nhiệt chính được sử dụng trong máy bơm nhiệt: bộ trao đổi nhiệt không khí-nước và bộ trao đổi nhiệt đất-nước. Loại bộ trao đổi nhiệt được sử dụng phụ thuộc vào nguồn nhiệt được truyền vào nước.

Bộ trao đổi nhiệt thường bao gồm các thành phần sau:

1.Thiết bị bay hơi: Đây là thành phần của bộ trao đổi nhiệt hấp thụ nhiệt từ không khí hoặc mặt đất và làm bay hơi chất làm lạnh.

2.Bình ngưng: Đây là thành phần của bộ trao đổi nhiệt giải phóng nhiệt cho nước và ngưng tụ chất làm lạnh trở lại thành chất lỏng.

3.Ống trao đổi nhiệt: Đây là những ống lưu thông chất làm lạnh và nước và truyền nhiệt giữa chúng.

4.Đường dẫn môi chất lạnh: Đây là những đường dẫn mang môi chất lạnh đến
và từ bộ trao đổi nhiệt.

5.Đường nước: Đây là những đường dẫn nước đến và đi từ bộ trao đổi nhiệt.

6.Van giãn nở: Đây là bộ phận điều chỉnh lưu lượng môi chất lạnh và giúp kiểm soát nhiệt độ, áp suất trong hệ thống.

Bộ trao đổi nhiệt được thiết kế để cung cấp khả năng truyền nhiệt tối đa với tổn thất nhiệt tối thiểu, cho phép bơm nhiệt hoạt động hiệu quả và hiệu quả. Thiết kế và cấu tạo của bộ trao đổi nhiệt có thể khác nhau tùy theo nhà sản xuất và kiểu máy bơm nhiệt.

Dàn bay hơi là một thành phần của bộ trao đổi nhiệt trong cấu tạo máy bơm nhiệt Seilar ( Evaporator)

Evaporator có nhiệm vụ hấp thụ nhiệt từ không khí hoặc mặt đất và làm bay hơi chất làm lạnh. Dàn bay hơi thường bao gồm một loạt các ống hoặc ống dẫn mà qua đó chất làm lạnh được lưu thông.

Chức năng cơ bản của dàn bay hơi là hấp thụ nhiệt từ không khí hoặc mặt đất xung quanh và truyền nó vào chất làm lạnh, khiến nó bay hơi từ chất lỏng sang chất khí. Khi chất làm lạnh bay hơi, nó sẽ hấp thụ nhiệt và sau đó nhiệt được đưa đến thiết bị ngưng tụ, nơi nó được truyền vào nước.

Dàn bay hơi trong cấu tạo máy bơm nhiệt Seilar bao gồm các thành phần sau:

1.Cuộn dây bay hơi (Dàn coil): Đây là cuộn dây của các ống hoặc ống dẫn mà chất làm lạnh được lưu thông.

2.Đường dẫn môi chất lạnh: Đây là những đường dẫn mang môi chất lạnh từ máy nén đến thiết bị bay hơi và từ dàn bay hơi đến van tiết lưu.

3.Quạt: Đây là bộ phận thổi không khí qua cuộn dây bay hơi, cho phép nhiệt được hấp thụ từ không khí.

4.Lớp cách nhiệt: Đây là vật liệu dùng để cách nhiệt cho thiết bị bay hơi và giảm thiểu thất thoát nhiệt.

Dàn bay hơi là một thành phần thiết yếu của hệ thống bơm nhiệt, vì nó chịu trách nhiệm hấp thụ nhiệt và chuyển đổi nó thành dạng có thể truyền vào nước.

Bình ngưng là một thành phần của bộ trao đổi nhiệt trong cấu tạo máy bơm nhiệt Seilar ( Condensor )

Bình ngưng chịu trách nhiệm giải phóng nhiệt cho nước và ngưng tụ chất làm lạnh trở lại thành chất lỏng. Bình ngưng thường bao gồm một loạt các ống hoặc ống dẫn mà qua đó chất làm lạnh và nước được lưu thông.

Chức năng cơ bản của dàn ngưng là giải phóng nhiệt từ môi chất lạnh sang nước, làm cho môi chất lạnh ngưng tụ từ thể khí thành thể lỏng. Nhiệt từ chất làm lạnh được truyền vào nước, sau đó được sử dụng để cung cấp nước nóng cho mục đích sinh hoạt hoặc thương mại.

Bình ngưng thường bao gồm các thành phần sau:

1.Cuộn dây ngưng tụ: Đây là cuộn dây của các ống hoặc ống dẫn mà qua đó chất làm lạnh và nước được lưu thông.

2.Đường dẫn môi chất lạnh: Đây là những đường dẫn mang môi chất lạnh từ thiết bị bay hơi đến thiết bị ngưng tụ và từ thiết bị ngưng tụ đến máy nén.

3.Đường nước: Đây là những đường dẫn nước đến và đi từ thiết bị ngưng tụ.

4.Quạt: Đây là bộ phận thổi không khí qua cuộn dây ngưng tụ, giúp giải phóng nhiệt ra không khí.

5.Lớp cách nhiệt: Đây là vật liệu dùng để cách nhiệt cho dàn ngưng tụ và giảm thiểu thất thoát nhiệt.

Bình ngưng là một thành phần thiết yếu của hệ thống bơm nhiệt, vì nó chịu trách nhiệm giải phóng nhiệt từ chất làm lạnh sang nước, cho phép bơm nhiệt cung cấp nước nóng cho mục đích sử dụng trong gia đình hoặc thương mại.

096.72.66.660
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon